Ztory favoriter på Yrkesgymnasiet Malmö

På Yrkesgymnasiet Malmö vill vi hitta olika sätt att öka våra elevers läslust. Därför erbjuder nu alla våra skolor Ztory.com som ger eleverna tillgång till nyheter och tidskrifter direkt i deras mobiler, läsplattor och datorer.
Vi träffade några elever och frågade hur de använder sig av Ztory.

Jack Jönsson, BA14

– Jag har mest bara läst en tidskrift om hur naturen förändras vid krig och genom historien. Programmet ger mig tillgång till mer information till skolarbeten och jag slipper åka till stadsbiblioteket eftersom vi dessutom har bibliotek på skolan.

Jonna Dahlström HA15

– Jag brukar läsa mycket dagstidningar. Det är väldigt enkelt att ha på datorn eller i telefonen. Vi använde oss av det på lektionen där jag fick lära mig att skriva referat men även öva mig på att hitta bra information i en databas.

Marcus Wirbrand, EE15

– Bra för vi elever lär oss mer. Vi har på en av våra lektioner fått lära oss göra ett referat som var väldigt givande. Sen är det kul att det finns många roliga tidskrifter och dagstidningar som man kan läsa på rasterna.