Yrkesgymnasiets vårdelever är bäst i Örebro län

I Brunnsparken arrangerades en inspirationsdag för samtliga Örebro läns vårdelever i årskurs två och tre.

Dagen innehöll flertalet olika tävlingsmoment kopplade till vårdämnet, såsom patientfall med omvårdnad, bemötande & kommunikation samt hjärt-lungräddning. Yrkesgymnasiets representanter presterade på otroligt hög nivå och slutade på sammanlagd förstaplats efter att ha tilldelats full pott (10p) i alla delmoment.

– Jag är jättestolt över eleverna! De var kanonduktiga hela dagen och förtjänade verkligen att vinna, säger vårdlärare Malin Fors Nilsson