Yrkesgymnasiets utbildningar är attraktiva på dagens arbetsmarknad

År 2016 utnämndes av Sveriges regering till yrkesutbildningens år. F.d gymnasie- och kunskapsministern Aida Hadzialic skriver i Norrbottenskuriren (2015-12-13) att de har valt att i år satsa bland annat på de gymnasieskolor som erbjuder yrkesförberedande gymnasieutbildningar.

Regeringen menar att en utbildning som exempelvis vi på Yrkesgymnasiet erbjuder är av stor vikt för att våra ungdomar ska bli attraktiva på arbetsmarknaden och få jobb snabbt efter studenten. Många företag ser en stor brist på personer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket betyder att elever som går en yrkesförberedande gymnasieutbildning som våra på Yrkesgymnasiet verkligen behövs.

Vi frågade våra alldeles egna frisörlärare Tania Volcev och vård- och omsorgsläraren Helena Carbe om deras syn på en yrkesförberedande gymnasieutbildning.

Vad tycker du om att regeringen satsar på yrkesutbildningar?
– Det är en väldigt bra och viktig satsning berättar Tania då hon menar att en ren teoretisk utbildning inte passar alla och att de måste lyftas mer. Hon tror verkligen på en utbildning där eleven inte bara sitter i skolbänken, utan faktiskt får lära sig hur arbetslivet fungerar rent praktiskt på sina APL-platser. Helena instämmer och betonar också vikten av ”learning by doing” och tror att det är extra viktigt vid en yrkesutbildning.

Hur tror du att Yrkesgymnasiets utbildningar förbereder eleven på bästa sätt?
– Att eleverna får utöva teorin rent praktiskt i den mängd som Yrkesgymnasiet erbjuder gör att de verkligen lär sig yrket innan de beger sig ut i arbetslivet förklarar Tania. Hon anser att det är viktigt att få eleverna att se på skolan som en plats där man inte bara sitter bakom skolbänken. Att byta miljö tror Tania är viktigt för dagens ungdomar. Helena menar också att de måste hitta nyckeln till elevernas drivkraft och göra skolan rolig genom att skapa ett bra förhållande mellan lärare och elev. Hon nämner även uttrycket learning by doing igen och tror att det är rent allmänt ett bra sätt att lära sig av genom att utföra det rent praktiskt och ha hjälp av kompetenta och hjälpsamma lärare och handledare.

-”Livsprocessen är ju sån, vi lär oss av det vi gör varje dag från det att vi är små och resten av livet” förklarar Helena, och att hon därför tycker att det är ett bra system att använda sig av i en gymnasieskola.

Hur tror du att en utbildning på Yrkesgymnasiet gör eleverna mer attraktiva på arbetsmarknaden?
-Enligt Tania har mängden praktik en stor roll och tror att de får ett försprång in på arbetsmarknaden då de tar med sig mycket praktisk arbetslivserfarenhet efter studenten. Hon ger exempel på frisör-eleverna som tack vare sin praktik redan nu under första året får lära sig mycket av de olika produkterna och dess funktion. Helena instämmer i att de är en fördel att de redan nu får lära sig hur arbetslivet fungerar och tror att det gör eleverna på Yrkesgymnasiet mer anställningsbara efter studenten.