Yrkesgymnasiets frisörelever besöker Björn Axén Academy

Frisörelever från merparten av Yrkesgymnasiets skolor runtom i Sverige träffades nyligen på högt ansedda Björn Axén Academy för att genomgå en heldag innehållandes utbildning i strukturritningar, inspirationsdemonstration i make-up och praktiska övningar i olika typer av uppsättningar.

Dagen var skräddarsydd efter Yrkesgymnasiets önskemål, och Västeråseleverna Emilia & Emma var några av deltagarna som var nöjda med upplägget:

– Alla delar var väldigt intressanta, till exempel genomgången av strukturritningar. De måste man verkligen ha koll på det när man ska göra del- och gesällproven, säger Emma som går andra året på Yrkesgymnasiet i Västerås.

– Jag tycker biten med make-up var roligt. Den var ganska grundläggande men ändå väldigt inspirerande och det var kul att det blev lite variation , fyller klasskamraten Emilia i.

Yrkesgymnasiets önskemål om att stukturritningar & uppsättningar skulle behandlas under dagen var allting kopplat till att dessa är moment som finns med när man gör del- och gesällproven, medan delen med make-up var tänkt att generera mervärde för eleverna. Frisöreleverna från Västerås kommer fortsätta på inslagen väg i och med att de under våren kommer ha tre stycken heldagar med fortsättningsutbildning inom make-up på skolan. Detta för att Yrkesgymnasiet vill erbjuda sina elever en utbildning som, förutom att vara givande, också blir så rolig som möjligt.