Yrkesgymnasiet Umeå prickfritt enligt skolinspektionen

 

Skolinspektionens besök på Yrkesgymnasiet Umeå gav beskedet att skolan är prickfri enligt myndighetens krav. Rektor Mattias Byström menar att det goda resultatet beror på verksamhetens förändringsarbete.

 – Det förändringsarbetet vi gjort har gett ett väldigt positivt resultat och det ser vi ju nu i skolinspektionens beslut.

Skolinspektionen granskar alla ThorenGruppens skolverksamheter och i raden av positiva besked var det senast Yrkesgymnasiet Gävle som också fick grönt ljust för sin verksamhet.

Enligt Skolinspektionen visade varken YG Umeå eller YG Gävle några brister i myndighetens tillsyn av områdena undervisning/lärande, trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt styrning och utveckling av verksamheten.