Yrkesgymnasiet Sollentuna utan anmärkning från Skolinspektionen

Skolinspektionen ger grönt ljus för Yrkesgymnasiet Sollentuna. Myndigheten påtalade brister vid sin tillsyn i juni 2015 gällande undervisning och lärande, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt förutsättningar för lärande och trygghet.

Alla dessa brister är nu åtgärdade och Skolinspektionen konstaterar också samma sak i sin uppföljning av skolans kvalitetsarbete.

– Vi har arbetat hårt och effektivt med vårt utvecklingsarbete som nu i skrift har visat sig gett resultat. Eleverna har studiero, elevhälsan arbetar som det är tänkt enligt styrdokumenten och eleverna kan söka information i biblioteket. Vi fortsätter på den inslagna vägen för att Yrkesgymnasiet Sollentuna även fortsättningsvis ska vara det självklara valet för elever som vill gå ett yrkesgymnasium i norrort, säger rektorn Margareta Axtelius.