Yrkesgymnasiet Örebro jobbar samhällsfrämjande

I maj månad åkte 16 elever från Hotell- och turismprogrammet på Yrkesgymnasiet Örebro till Belgrad i Serbien för att utföra ett välgörenhetsprojekt inom Athena partnerskap för utbytesskolor. Vi har tidigare samarbetat med Srednja Turisticka Skola i Belgrad, men denna gång har fokus legat på att jobba samhällsfrämjande och välgörenhetsorienterat.

Projektet har till övergripande syfte att öka förståelsen mellan kulturer och ge eleverna på Hotell- och turistprogrammet fördjupade kunskaper inom sitt yrkesområde. Eleverna kan genom detta samarbete tillgodoräkna sig kunskaper inom turism, värdskap, resmål, marknadsföring samt service och bemötande. I både Sverige och Serbien så har behovet av utvecklingsarbete för behövande ökat, och därför valdes projektaktiviteterna att genomföras inom ramen för välgörenhet och då med tanke på rådande världssituation och kunskapsbreddning samtidigt som att göra nytta i samhället.

De aktiviteterna som eleverna har genomfört via projektet i Belgrad innefattade att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter med en tredje part. Projektet i Belgrad delades därför upp i olika delar. En del i projektet var att samla in pengar genom diverse hotell- och turistaktiviteter för att skänka till Djokovic Foundation, där pengarna sedan skänktes vidare till skolklasser för yngre barn i mindre privilegierade skolor lokaliserade strax utanför Belgrad. Vi deltog också i samband med detta i ett så kallat ”Charity Walk” där mottot var att ”Walk a mile for a smile”. Där fick vi träffa några av de skolklasser som pengarna skulle gå till, det blev en fantastisk dag med mycket skratt och härlig gemenskap.

Eleverna fick också marknadsföra och genomföra en välgörenhetsinsamling. Våra elever fick besöka olika serbiska grundskolor för att marknadsföra en insamlingsdag, där ändamålet var att det insamlade materialet skänktes vidare till personer som flytt sina hemland samt andra behövande. Material samlades in, som sedan gemensamt fraktades till en välgörenhetsorganisation i Belgrad som jobbar aktivt med att hjälpa flyktingar och andra behövande.

Att våra elever och utbyteselever har samarbetat kring dessa projektaktiviteter har bidragit till att utveckla deras yrkeskompetens, öka förståelsen kring frågor som rör utvecklingsarbete samt ökat förståelsen för andra kulturer. Detta genom att eleverna har engagerat sig inom olika samhällsnyttiga insatser med fokus och prägel inom hotell- och turismprogrammets examensmål.