Yrkesgymnasiet Örebro får certifikation för AEHT

AEHT logga (kopia)Yrkesgymnasiet Örebro har nu fått certifikation för AEHT. Detta är ett kvalitetsbevis på att Yrkesgymnasiets hotell- och turismprogram levererar en utbildningsnivå som är att jämställa med de euroepiska kraven för utbildning på hotell- och turismprogrammen.

Det är viktigt för oss att vi kvalitetsstämplar utbildningar på det här sättet och vi jobbare hårt för att det ska bli verklighet, säger Tatjana Miletic, rektor på YG-gymnasiet i Örebro.

Skolan har klar strategi att certifiera sina utbildningar inom de kategorier det är möjligt.

Det höjer inte bara vår status, det skapar också ett bra varumärke för hela företaget, berättar hon.

Sedan tidigare har YG i Örebro kvalitetssäkrat vård- och omsorgsprogrammet och kan nu addera hotell- och turistprogrammet.

– Sedan har vi ansökningar inne för VVS och teknikprogrammen, avslöjar hon.

AEHT är en internationell icke-statlig organisation, vilka innehar en betydande status vid Europarådet.

Det är den enda internationella certifieringen som finns och genom att vi vår skola nu fått detta certifikat är det ett erkännande att vi är lika duktiga som andra europeriska skolor, säger Miletic.

Det främsta syftet med föreningen är att främja ett europeiskt synsätt bland Hotell- och Turismskolor runt om i världen genom att;

•             tillhandahålla ett medel för kommunikation mellan europeiska hotell- och turismskolor

•             uppmuntra till utbyten av elever och lärare

•             skapa närmre kontakter mellan skolor och företag

•             skapa samutnyttjande av undervisningsmetoder och material, kunskaper och färdigheter

 

Ett av de utmärkande dragen i AEHT är att verksamheten innefattar alla parter i utbildningssystemet, inte bara rektorer, utan också lärare och elever. Ett stort utbud av evenemang är organiserat för att möta behoven hos alla dessa grupper.

AEHT drivs av en kommitté som består av en representant från vart och ett av medlemsländerna. Medlemskapet utser en ordförande och vice ordförande. Generalsekreterare och kassör utses till sina poster. Föreningens stadgar och regler definieras av ledamöterna i det verkställande utskottet och av kommittén. Protokollen från sammanträdena i kommittén är tillgängliga för alla medlemmar i föreningen.

Föreningen bildades 1988 på initiativ av Jean-Paul Bernard och Martin Bruder, chef respektive biträdande chef i Strasbourg-Illkirch, vid Hotell och Turism School i Frankrike. Vid starten 1988 bestod AEHT av 24 skolor från 16 europeiska länder. Under åren har intresset för medlemskap i AEHT ökat, och nu innehar cirka 430 skolor medlemskap med en AEHT-nationell företrädare i 44 europeiska länder.