Yrkesgymnasiet ökar elevantalet och bryter rikstrenden

Antalet elever sjunker på yrkesutbildningarna i Sverige.

Yrkesgymnasiet bryter rikstrenden och går emot strömmen.

Andelen elever som söker till Yrkesgymnasiet har ökat med 16,2 procent de senaste fyra åren.

– Det är förstås väldigt glädjande siffror för vårt skolkoncept, konstaterar Tatjana Miletic, verksamhetschef, Yrkesgymnasiet.

Yrkesgymnasiet, ett gymnasiekoncept i utveckling- och utbildningsföretaget ThorenGruppen AB, bedriver idag 12 olika yrkesgymnasier från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Utvecklingen sedan första skolorna etablerades i Umeå och Skellefteå 2009 har haft en positiv tillväxt och elevantalet har stadigt stigit för varje år som gått.

Det är glädjande siffror för gymnasiechefen Håkan Wallengren.

– Att vi ökat så starkt inom yrkesutbildningarna är en tendens som vi känner igen från både Thoren Business School och Thoren Innovation School. Vi ökar elever inom alla segment där vi är verksamma. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, konstaterar Wallengren.

Antalet elever på de yrkesrelaterade gymnasiala utbildningarna i Sverige har minskat rejält från 35 till 26 procent och regeringen har också satsat  20 miljoner kronor för att öka de ungas intresse för gymnasiala yrkesutbildningar.

Yrkesgymnasiet bryter trenden och går åt andra hållet och statistiken visar att elevantalet stigit med 16,2 procent sedan läsåret 2013/14 och det finns förstås tydliga förklaringar till sambandet enligt Tatjana Miletic.

– Vi har också noterat att intresset för yrkesutbildningar i Sverige sjunker och det märker vi främst på industri- och målarprogrammen, men totalt sett är det ett bra kvitto att vi får fler elever på våra gymnasieskolor. Jag tycker det visar att vi har ett tydligt koncept som fungerar. Jag tror vi är lätta att välja, men också lätta att välja bort, säger Miletic medveten om att Yrkesgymnasiet har en viktig roll att fylla för att bidra till samhällsutvecklingen och vara en part som är med och skapar framtidens yrkesjobb i landet.

Skolverkets stora rapport Läs här från december 2015 visade att 9 av 10 elever fick jobb direkt efter sin gymnasiala lärlingsutbildning.

– Det blir lite av det som Yrkesgymnasiet står för, mindre snack och mer verkstad. Prognosen för att få jobb efter gymnasiestudierna är extremt stora och det visar, om inte annat, betydelsen av hur viktigt det är att yrkesutbildningarna behåller sin status bland eleverna i riket. Därför tycker jag det är glädjande att vi kan bryta trenden med våra siffror och tvärtemot öka elevantalet, säger Miletic.