Yrkesgymnasiet Linköping prickfritt enligt Skolinspektionen

Yrkesgymnasiet Linköping uppvisade ett prickfritt beslut utan anmärkningar i den prioriterade tillsynen från Skolinspektionen gällande åtta olika arbetsområden; undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, arbetsplatsförlagt lärande, betygssättning, studiero, styrning samt garanterat undervisningstid i yrkesprogram.Rektor_Linkoping_-_Sanna_Pouramin

Skolans rektor Sanna Pouramin har tillsammans med sin personal jobbat hårt för att kvalitetssäkra skolan och Skolinspektions-beslutet är ett tydligt och viktigt kvitto på just detta liksom att skolans elevantal ökat två år på raken.

Det blåser stark medvind för Yrkesgymnasiet i Linköping och Pouramin har all anledning att glädjas över beslutet.

– Det känns underbart att få ett beslut med inga anmärkningar på en prioriterad tillsyn. Personalen ska ha ett stort tack, men även eleverna som varit med och vänt båten (årskurs 3). Det är en fantastiskt elevkår som ständigt arbetar med olika skolfrågor alltifrån elevinflytande till trygghet. 

– Vi har slitit hårt för att leverera en kvalitativ yrkesutbildning i Linköping. Det har vi idag, vi är stolta över vår skola och över samarbetet med alla våra APL-företag. Vi är en skola för alla, säger Pouramin.