Yrkesgymnasiet Linköping, en branschrekommenderad skola

Yrkesgymnasiet Linköping har fått en viktig kvalitetsstämpel på sin verksamhet. Skolan har blivit branschrekommenderade av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN). Referensen från BYN är en viktig ”sigill” för YG Linköping och gäller under hela 2017.

– För oss är det ett bevis på att den utbildning som vi levererar stämmer överens med branschens förväntningar på skolor och att eleverna får en utbildning med bra kvalitet. Det är också en påminnelse att fortsätta stå på tå och ligga i framkant, säger Sanna Pouramin, rektor, YG Linköping.

Nämnden arbetar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.