Yrkesgymnasiet Gävle, en branschrekommenderad skola

ygoppethusgavle

Nyligen utnämndes Yrkesgymnasiet Gävle till branschrekommenderad skola av BYN, Byggindustrins yrkesnämnd. För att bli branschrekommenderad skola behöver en skola uppfylla en del kriterier vilket Yrkesgymnasiet Gävle har gjort. Nedan ser ni ett urval av kriterierna, fullständig lista hittar ni här.

 

 

 

”9. Skolan måste ha tillgång till ändamålsenliga lokaler, dvs egna lokaler eller lokaler som är tillgängliga genom avtal för praktisk övningsverksamhet/utbildning i yrkesämnen. (Lokalerna är ändamålsenliga om alla moment i kursplanerna som skolförläggs kan genomföras.) Lokalerna ska beskrivas kortfattat.
11. Skolan ska ha egen, eller genom avtal med företag eller annan utbildare, tillgång till ändamålsenlig byggård och/eller körgård beroende på vilka inriktningar skolan har. (De är ändamålsenliga om alla moment i kursplanerna som skolförläggs kan genomföras.)
16. Skolan ska ange hur många veckors APU/APL har eleverna på respektive inriktning – minimikravet är 15 veckor-
17. APU/APL-perioden måste genomföras strukturerat och enligt överenskommelse/avtal med företagen. Skolan ska även redovisa vad överenskommelsen/avtalet innehåller.
21. Lärarbesök ska genomföras minst en gång per elev under varje APU/APL-period/Varje 3- veckorsperiod APU pågår.
22. Handledarutbildning ska erbjudas alla företag som har APU/APL-elever, och även tala om vilken omfattning handladarutbildningen har i timmar.
23. Skolan ska redovisa hur många handledare som har utbildats de senaste två åren.
27. Skolan ska minst ha 6 lärare per 100 elever. Antalet lärare, alla undervisande på programmet, omräknas till heltidstjänster per 100 elever.
28. Skolan ska i procent ange hur stor andel behöriga kärnämneslärare/lärare i gymnasiegemensamma ämnen de har.
29. Skolan ska i procent ange hur stor andel behöriga yrkeslärare de har.
30. Skolan måste erbjuda obehöriga yrkeslärare, som är anställda, att med stöd av skolan ta yrkeslärarexamen vid någon högskola inom fyra år från anställning.
33. Eleverna ska ha och använda personlig skyddsutrustning: hjälm, hörselskydd och skyddsglasögon.
34. Eleverna ska ha och använda skyddskläder: yrkesanpassade kläder, skyddshandskar, skyddsskor/-stövlar, varselkläder.
37. Ergonomiskt riktiga verktyg ska användas i den omfattning det är möjligt.
38. Utbildningen ska genomföras enligt gällande styrdokument, dvs programmål/examensmål, ämnes- och kursplaner mm. Dessutom ska lärare i kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen och yrkeslärare samverka aktivt och kontinuerligt, och skola ska erbjuda och aktivt verka för att eleverna på BA ska läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet för högskolestudier. (De sista gäller endast elever i GY-11)”byn_branschrekommende269f9