Yrkesgymnasiet fortsätter framåt

[ingress]Skolinspektionen har nu fattat beslut som säger att brister i Yrkesgymnasiets verksamhet som tidigare påtalats nu har avhjälpts. Tillsynsärendena är därmed avslutade.[/ingress]

– Vi uppskattar det arbete som Skolinspektionen har gjort och är glada att de har sett att de åtgärder vi vidtagit har åstadkommit förbättringar för eleverna. Nu fortsätter vi med samma kraft framåt för att kunna ge våra elever den bästa yrkesutbildningen, säger Raja Thoren, VD ThorenGruppen AB.

Skolinspektionen genomförde under våren tillsyner på Yrkesgymnasierna i Umeå, Skellefteå, Huddinge, Stockholm och Linköping. De konstaterade brister i verksamheten. ThorenGruppen har sedan dess genomfört ett kraftfullt och omfattande åtgärdsprogram för att komma till rätta med de brister som påpekats. I september lämnade man in en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits inom de områden som kritiserats, och Skolinspektionen har under hösten gjort uppföljningsbesök på skolorna. I Skolinspektionens beslut från 20 december står ”Skolinspektionen bedömer att ThorenGruppen AB har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälpts”. Tillsynsärendena är nu avslutade, men ThorenGruppen fortsätter utvecklings- och förbättringsarbetet för Yrkesgymnasiet.

Detta är ett pressmeddelande från ThorenGruppen AB.