YG Västerås har beviljats medel av UHR för skolsamarbete

Yrkesgymnasiet Västerås har blivit beviljade medel av Universitets- och högskolerådet (UHR) för utbyte av elever och lärare på Vård- och omsorgsprogrammet med medicinska skolan ”Nadežda Petrović” från Belgrad, Serbien.

Syftet med projektet är att skapa ett varaktigt erfarenhetsutbyte och därigenom utveckla båda skolornas verksamhet vilket kan ge en omedelbar effekt av till exempel didaktiska verktyg såsom nya sätt att bedriva undervisning eller nya fokus på undervisningstillfällen, men också fördjupning och breddning av yrkeskunskaper för elever och lärare.

– Genom att ta del av skolverksamhet i ett annat land kan yrkesutbildningen främjas genom kunskapsutbyte, kunskapsfördjupning och ökade insikter i till exempel utbildnings, livs- och arbetsvillkor i andra länder, likväl som fördjupad förståelse av språk och kultur, säger rektor Torbjörn Ericsson.

– Syftet är också att få igång en diskussion och en direkt handling kring att ta till vara och realisera de idéer och erfarenheter man införskaffar sig, dels för skolorganisationen, men främst för att öka elevernas måluppfyllelse samt anställningsbarhet, säger vårdläraren Frida Beijbom.

Elever och lärare ska delta i respektive skolas ordinarie undervisning samt arbetsplatsförlagt lärande med fokus på de identifierade utvecklingsområdena under minst ett års tid med start september 2018.