”YG i Samhället”: Renovering av Sollentuna Rackethall

Nyligen tog målerieleverna de första penseldragen i Sollentuna Rackethall. De har fått i uppgift att fräscha upp den gamla hallen där de också har idrott. Eleverna kommer att bredspackla väggarna, måla upp färgprover, måla snickerier och väggarna. De kommer också att få utbildning i den ekonomiska biten i måleribranschen. Projektet är en del i Yrkesgymnasiet Sollentunas satsning ”YG i Samhället” och ingår i kursplanen för eleverna som går Bygg- och Anläggningsprogrammet med inriktning måleri. David som går sitt sista år tycker att projektet gynnar honom på många sätt.

-Det här är roligt och en del i min praktik. Det är jättebra övning och hallen kommer att bli kanon när det är klart! Nu har jag dessutom börjat få fler och fler extrajobb som jag gör på min fritid. Folk tycker att jag gör ett bra jobb och därför ringer fler och fler. Kanske kan det här också leda till fler uppdrag. Vem vet?

Kim Karlsson, vaktmästare på Sollentuna Rackethall, berättar om hur man ser på projektet.

-Sollentuna Rackethall är en gammal byggnad som behöver uppdateras. Det är jättebra att eleverna från Yrkesgymnasiet Sollentuna kommer och renoverar här. Vi ger ungdomarna en chans att göra något bra och samtidigt gynnas vi och våra kunder.

Genom projektet får eleverna genomföra ett uppdrag från början till slut. Förutom att arbeta praktiskt får de också öva kundkontakt, service och får en inblick i processens helhet. Sven-Åke Johansson, målerilärare på Yrkesgymnasiet Sollentuna anser att projektet fyller många viktiga funktioner utöver övning i måleri och spackel.

-Det är bra för ungdomarna att göra någonting positivt i sin närhet. Då blir de sedda i sin yrkesroll och får uppskattning för sitt arbete. Andra ungdomar se också att vi gör någonting fint och det kan leda till att fler inspireras att ta hand om vår allmännytta. Ungdomar idag behöver uppgifter och något att engagera sig i där de får ta ansvar på riktigt. Jag tycker att detta projekt är lagom. Vi börjar i det lilla så att eleverna kan vara med från början till slut. Då kommer de att kunna se resultatet ganska snabbt. Det i sin tur gör att det blir roligt och motiverande!