YG Örebros projekt inom Athena partnerskap

 

YG Örebros projekt inom Athena partnerskap har i dagarna avslutats för denna gång med deltagande i UF mässa. Syftet med partnerskapet är dels att eleverna ska uppnå sina examensmål i internationalisering men också att bredda sin kunskaper inför ett framtida yrkesliv.

Hotell- och turismprogrammet elever var i Belgrad under hösten för att under två veckors tid påbörja sitt projekt. Det var två mycket givande veckor med hårt arbete som nu avslutades med två veckor i Örebro.

– Vi ser fram emot fortsättningen, säger Ida Helderud, lärare på hotell- och turismprogrammet.

– Tanken är att Welcome ska fortsätta inom ramen för Athena under två år till så jag hoppas på att ni också är nyfikna på vad som komma skall. 

Hotell- och turismelevernas engagemang och erfarenhet har också smittat av sig på andra program på skolan så nu arbetas det för fullt i de övriga arbetslagen för framtida utbyten på skolan.