YG Malmö i samhället

Kevin och Niclas som läser Byggprogrammet på Yrkesgymnasiet Malmö har fått i uppdrag att renovera ett lekhus. De ska förstärka konstruktionen och göra det säkert för barnen som ska leka med lekhuset. Dessutom ska det på ny panel och nya detaljer för utseendets skull. Eleverna får arbeta med byggtekniska detaljer såsom hållfasthet samt säkerhet.