YG-loppet Spring för Tanzania

Yrkesgymnasiet Skellefteå vill göra skillnad i världen genom att skapa gymnasieprojekt i Tanzania. Därför arrangerar skolan YG-loppet 24 maj för att finansiera resan.
– Vi har sökt pengar via Atlas planering för skolor som vill göra utlandsprojekt. Vår tanke är att våra elever i årskurs 3 ska åka till Tanzania för att göra sina gymnasiearbeten där, berättar Ida Lundgren, näringslivsutvecklare på Yrkesgymnasiet.

Genom Atlas planering kan skolor söka finansiering för utlandsprojekt som sker via Kebaha Education Center (KEC) i Tanzania. Det är ett område med bland annat skolor, barnhem och sjukvård med mål att utbilda fler barn och ungdomar. Där kan svenska ungdomar till exempel bygga lekplatser och skolgårdar tillsammans med gymnasieungdomar i Tanzania.
– Pengarna vi söker täcker resa och boende, men inte material till det som ska byggas, säger Ida Lundgren.

Projektet har också glädjande nog uppmärksammats i Norra Västerbotten; http://norran.se/nyheter/skola/yrkesgymnasiet-riggar-lopfest-i-skelleftea-ska-racka-anda-till-tanzania-812715