YG-dagen: Gemenskap, Ansvar, Ödmjukhet

 

Den 27 november var det dags för YG-dagen på Yrkesgymnasiet i Linköping. YG-dagen är ett återkommande inslag på skolan och riktar sig till alla ettor. Syftet med denna dag är att vi alla ska fundera kring och diskutera hur vi på YG ska vara som medmänniskor, både i skolan men också i samhället. Hur kan vi påverka våra liv och vår framtid?

Dagen startar med föreläsningen ”Jag vill bli rik”. Föreläsarna Linda Myron och Christian Hedlund förmedlar både inspiration och eftertanke. De berättar att vårt värde som människa inte påverkas av vad vi presterar, att dålig självkänsla syns och vi får tillsammans fundera på vad vi gör för att må bra. Ni vet sådär bra så att tiden nästan står still. Våra elever, som tyst suttit och lyssnat berättar om hur musik, hänga med kompisar och EPA- traktorer får dem att slappna av och stressa ner.

Vi får lära oss att vi tänker 65 000 tankar per dygn och att 95 % av dessa tankar är upprepningar från dagen innan. Det gäller att arbeta med att ta hand om sig själv och framförallt vara snäll mot sig själv så att vi inte sänker oss själva med dåliga tankar. Att klanka ner på sig själv leder ofta även till att man klankar ner på andra.

Efter föreläsningen blev det rast med frukt innan olika workshops startade. Tre upplevelserum stod till vårt förfogande. I ett av rummen skulle vi ladda ner appen ”My life as a refugee” från UNHCR. Här får eleverna ta ställning i extremt svåra situationer och tillsammans med lärarna diskutera frågor som varför människor flyr och hur vi kan hjälpa dem. Förslagen som kom var att välkomna dem samt att vara förstående, påläst och insatt i olika människors situationer.

I det andra rummet möttes eleverna av mörker samt väggar fulla av hemska ord som är vanligt förekommande på sociala medier. Detta rum handlade om näthat och mobbing. Vi fick se en film (Stå upp för de tysta av Lennart Bång) som behandlade ämnet, vi diskuterade varför mobbing förekommer och vad vi tillsammans kan göra för att motverka den. Innan vi gick vidare fick vi skriva fina och härliga ord som vi klistrade över de kränkande och hemska.

I det sista rummet diskuterades föreläsningen. Vad fick vi med oss från den egentligen? Många menade att pengar inte var så viktigt utan andra värden i livet var betydligt viktigare, som att må bra och att ta hand om varandra.

Vi avslutade dagen med att konstatera att det vi vill ta med oss ut i samhället är att vi tillsammans faktiskt kan göra skillnad, att vi tar ansvar för varandra och våra egna handlingar samt att vi visar förståelse för vår omgivning. Gemenskap, Ansvar, Ödmjukhet.