Vissa saker kan man inte lära sig bara genom att prata om det

lij

[ingress]Vård- och omsorgseleverna Evelina Grönstrand, Frida Widell, Ida Eklind och Jonas Ralmé går alla första året på Yrkesgymnasiet i Linköping. För ett år sedan gick dessa elever som vanliga niondeklassare på olika grundskolor runt om i länet. Idag har de bytt grundskolan mot en lärlingsutbildning som innebär att de redan från årskurs ett har praktik på ett vårdboende två dagar i veckan – ett ordentligt kast in i verkligheten. Vi frågade dem hur de tänkte när de valde gymnasieutbildning och hur de nu trivs med sin utbildning och praktikplats.[/ingress]

Evelina och Ida har tidigare gått på Tokarpsskolan och hittade inte någon vårdutbildning i Linköping som kändes riktigt rätt. ”Jag visste att jag ville göra mycket praktik” säger Evelina, och när tillfället att besöka Yrkesgymnasiet dök upp nappade de båda. ”Jag var på allt! Mässa och Öppet Hus” säger Ida. Hon menar att intresset för skolan växte när hon fick träffa elever och personal som bemötte henne på ett bra sätt. ”Jag tyckte att det verkade vara en rolig skola”, säger Ida. Frida som tidigare gått på Mosstorpsskolan i Skärblacka håller med. För henne handlade det om att hon inte hittade en utbildning på hemorten som passade hennes önskemål. Det fick helt enkelt bli Linköping.

Jonas lockades av tanken på ett jobb efter studenten. Han vill få möjlighet att börja vuxenlivet med ett jobb. Att komma ut och få prova på att arbeta redan från år ett ger större chanser att senare hitta ett jobb, säger han. Han säger också att detta var en av anledningarna till att han valde vård- och omsorgsprogrammet, för att jobben finns inom vården.

Efter jul började Yrkesgymnasiets nya rektor Sanna Pouramin och sen dess har skolan rustats upp, det har köpts in nya möbler och öppnats upp för bättre uppehållsrum. Vi frågar om det blivit någon skillnad sedan skolan fått en ny rektor? ”Ja, det har blivit mycket bättre!”, säger de samstämmigt. De menar att det har blivit mycket mera ordning i skolan efter jul. Nästan lite FÖR bra ordning men på ett bra sätt, säger de.

De fyra eleverna Evelina, Frida, Ida och Jonas har alla sin första praktik på Carema Care i Linghem. En praktikplats som de alla är väldigt nöjda med. Att det skulle bli vård- och omsorgsprogrammet hade de alla en liten aning om innan de sökte till gymnasiet. ”Jag vill bli barnmorska, men jag vill inte läsa naturprogrammet” säger Ida. Vi visste att vi ville jobba med människor, säger de andra. Såhär i efterhand känner de alla att de har valt rätt. Till en början kunde var det nervöst med praktik, det var ju trots allt sådant som de aldrig hade gjort förut, men nu tycker de att det känns mycket bättre.

När vi frågar vad det bästa med praktiken är svarar de att man lär känna personalen och de boende som man jobbar med och att det ger mycket att få se och uppleva sin utbildning på riktigt. ”Man lär sig mycket mer när man är ute på praktik. Vissa saker kan man inte lära sig genom att bara prata om det” säger Ida. De andra håller med och fortsätter;”Det bästa är att man känner att man utvecklas hela tiden, för varje dag man är ute lär man sig något nytt och det ger jättemycket”.

Elin Hermansson, YG Linköping