Viktigt arbete på YG Västerås

Eleverna på YG Västerås har skapat en del kollage som handlar om psykisk ohälsa. De försöker att kartlägga orsakerna till de allra vanligaste sjukdomarna/tillstånden som barn/unga/vuxna kan hamna i dagens samhälle. Just nu gör de ett arbete med fiktiva/verkliga tillstånd i någons liv som också handlar om psykisk ohälsa, nätmobbning, mobbning i skolan, trauma osv. Eleverna får även jobba med olika behandlingar/bemötande. Senare kommer eleverna även att jobba med socialpsykologi.