Vi startar Yrkesintroduktionsprogrammet

[ingress /]Yrkesgymnasiet Huddinge startar Yrkesintroduktionsprogrammet för de elever som inte blivit behöriga att söka gymnasieskolan. En möjlighet till att läsa upp grundskolebetyg och få en inblick i olika yrken i form av praktiska lektioner.

Vid frågor kontakta Katarina Montenius
0722-141056, katarina.montenius@yrkesgymnasiet.se