Vett och Etikett, Temadag på Yrkesgymnasiet Linköping

Maria Christer Sputnik

 

Den 13 oktober var det temadag på Yrkesgymnasiet Linköping. Temat handlade om vett och etikett på arbetsplatsen.

Relationer

Dagen kickar igång med att vi får lyssna och diskutera begreppen självkänsla och självförtroende. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa begrepp och hur kan vi själva arbeta med att höja dem hos oss själva? Vad är en bra relation och varför är det viktigt att vara snälla mot varandra? Maria Hägglund (socionom) och Christer Vahlstedt (behandlare) från Sputnik har under dagen hållit i en föreläsning/workshop som bland annat behandlat just detta. Vi har varit delaktiga i kortare övningar som både varit lite jobbigare men även lockat till många skratt. Varför är det egentligen så svårt att ta emot komplimanger och varför ger vi egentligen inte fler?

Många tog med sig en hel del tankar ifrån detta viktiga pass.

APL

Hur ska man egentligen bemöta varandra och hur ska man bli bemött? Hur nervöst är det att gå ut på sin första APL, hur mycket får man använda telefonen och vad är egentligen företagskultur? Frågorna är många och diskussionerna duggar tätt i sal 3 där Andreas, Sara och Magnus diskuterar och problematiserar just APL.

Vi frågade Ferhat och Sebastian, två elever som båda går på Handels- och administrationsprogrammet, om varför vett och etikett på arbetsplatsen är viktigt att prata om.

Ferhat och (Sebastian)

Ferhat menar att det är viktigt att vara seriös när man ska ha sin APL på seriösa företag, ”man kan inte hålla på att komma försent och snacka i mobilen när man ska jobba” säger han allvarligt. Sebastian håller med och menar också att det är viktigt att visa framfötterna så att man kanske kan få jobb där i framtiden.
När vi frågar vad det viktigaste de tar med sig från dagen är säger Ferhat att han tar med sig diskussionen om hur man agerar och är som person, både mot andra och sig själv. Att man kan få en anställning om man sköter sig. Sebastian tar med sig diskussionen om hur man ska bete sig mot kunderna på den APL plats man kommer till.

Dagen avslutas med mentorstid där eleverna får göra en utvärdering och prata av sig om tankar och upplevelser de varit med om under vett och etikett temat. Då formativ feedback är något vi arbetar med på Yrkesgymnasiet och vill att eleverna ska ta med sig ut till sina APL platser tycker vi att detta var ett utmärkt sätt att avsluta en bra dag på!