Värdegrundsdagen på Yrkesgymnasiet Västerås

I och med värdegrundsdag som Yrkesgymnasiet Västerås anordnade på skolan för sina elever etablerade de kontakt med organisationen here4U. Eleverna fick följande i uppgift:

”Here 4 U är en organisation som arbetar för att barn och ungdomar ska ha det bra och för en tryggare och roligare skola. Here 4 U finns idag på 18 skolor runt om i Västerås, både på gymnasiet och i grundskolan årskurs 6-9.

Medlemmar är elever i skolorna som vill engagera sig för sina kompisar. Genom att hjälpa andra kan man också hjälpa sig själv. En del medlemmar har alltid lyckats tidigare i livet, och en del har misslyckats. En del har varit skötsamma, och en del har kanske tidigare varit i kontakt med polis och socialtjänst. Det som förenar dessa båda grupper är ett brinnande intresse och engagemang för framtiden och sina medmänniskor”. Från here4U kom Therese Ankreus, Sara Holm Stålhand och Malin Wahlbom.

Vi ser fram emot att få höra mer om hur det går med denna uppgift!