Värdegrund och likabehandling på YG Huddinge

[ingress]Förra veckan ägnade Yrkesgymnasiet i Huddinge en dag åt värdegrunds- och likabehandlingsfrågor. Dagen inleddes med att en enmansteater spelades upp för eleverna. Skådespelaren gestaltade en pojke i yngre tonåren som av olika anledningar blev nazist. [/ingress]

Han levde till en början i en stabil och bra familj, men sedan fick pappan sparken från sitt jobb och en man med invandrarbakgrund fick jobbet istället, och sedan skiljde sig pojkens föräldrar.
[quote name=”Katarina Montenius, biträdande rektor” style=”style2″ align=”none”]-Det var en stark teater som väckte många tankar hos eleverna[/quote]

Innan hade eleverna förberetts på svenska- och engelskalektionerna av läraren som sett teatern innan. Efter teatern delades eleverna från olika årskurser och klasser in i grupper för att diskutera värdegrund och likabehandling. Alla elever fick vid dagens slut fylla i en enkät där de svarade på frågor om trivsel, bemötande och trakasserier på skolan.

På skolan finns en likabehandlingsgrupp, som består av fyra elever, lärare, elevhälsa och rektor. De ska med hjälp av enkätresultaten revidera skolans likabehandlingsplan. Elevrådet ska också ta del av resultaten av enkätsvaren. Arbetet med likabehandlings- och värdegrundsfrågor fortsätter över hela läsåret, och till våren ska elevrådet arrangera en temadag, som ska ha mer fokus på genusfrågor, eftersom många sådana frågor kom upp även under denna dag.