Utbildningar som leder till jobb

Göteborg växer så det knakar. Runt om i staden byggs det bostäder och nya hotell eftersom allt fler människor söker sig hit. Det leder till fler jobb i regionen. Många av yrkena kan du lära dig på Yrkesgymnasiet.

Yrkesgymnasiet finns till för de elever som redan under gymnasiet vill lära sig ett yrke och lättare få jobb efter studenten. Vi har sammanställt uppgifter från Arbetsförmedlingens yrkeskompass över hur stor eller liten konkurrens det är om jobben när våra elever tar studenten.

Lars Gustafsson är yrkeslärare på Bygg- och anläggningsprogrammet. Han märker främst av bristen på murare, plattsättare och betongarbetare och vill lyfta de inriktningarna.

– Många elever vill helst jobba med trä, men jag ser att bristen på angränsande yrken är större. Många ungdomar har inte riktigt koll på det. Jag vägleder dem och hjälper dem att välja rätt inriktningar, säger Lars Gustafsson.

Intresset och ansökningarna till Yrkesgymnasiet ökar för varje år och arbetsmarknaden är god för många av dem som utbildar sig till de yrken vi erbjuder.

Tuffast konkurrens om jobb har dock butikssäljare, men som lärling på Yrkesgymnasiet har eleven stor fördel av att vara lärling. All arbetserfarenhet under utbildningen ger eleven ett försprång gentemot andra ungdomar. Våra lärare och APL-samordnare guidar eleverna under utbildningen och ger dem de verktyg de behöver för att lättare få jobb efter avklarad utbildning.

Så ser arbetsmarknaden ut för Yrkesgymnasiets utbildningar om ett år i Västra Götalandsregionen.

  • Elektriker: Mycket liten konkurrens om jobben.
  • Undersköterska: Mycket liten konkurrens om jobben.
  • Fordonstekniker: Mycket liten konkurrens om jobben.
  • Målare: Mycket liten konkurrens om jobben.
  • Frisör: I balans. Det betyder att det är varken liten eller stor konkurrens om jobben.
  • Svetsare: Mycket liten konkurrens om jobben.
  • VVS-montör: Mycket liten konkurrens om jobben.
  • Butikssäljare: Hård konkurrens om jobben.
  • Snickare, Murare, Betongarbetare: Mycket liten konkurrens om jobben.
  • Hotellreceptionist: I balans. Varken liten eller stor konkurrens om jobben.

(Fakta om bristyrkena är indelad i en fem-gradig skala. De som finns med är: Mycket liten konkurrens om jobben, Liten konkurrens om jobben, Balans, Hård konkurrens om jobben, Mycket hård konkurrens om jobben.)

Källa: Arbetsförmedlingen