Umeås hotellbransch förbereder inför höstterminen

Tillsammans mot framtiden – 20 ”taggade” handledare från hotellbranschen träffats under två halvdagar på Hotell Aveny för att genomföra Skolverkets handledarutbildning.

Jan Forsberg från Skolverket har hållt i båda träffarna. Det har varit ett stort engagemang hos deltagarna och vi ser otroligt mycket fram emot starten av HT till hösten. Satsningen har gjorts tillsammans med hela hotellgruppen, ett stort tack till alla hotellen som skickat sin person på kompetensutveckling tillsammans med YG Umeå och Skolverket.