Trasig kamrem

Årskurs 2 som läser Karaktärsämne Fordon och Transportprogrammet på YG Västerås öppnar upp en Volvo motor efter kamrembrott, på bild två kan man se märken efter ventiler i kolv.