ThorenGruppen inför kraftfullt åtgärdsprogram

[ingress]I Skolinspektionens genomgång av alla skolor i landet presenterades idag en rapport om ThorenGruppens Yrkesgymnasier i Skellefteå, Umeå, Stockholm, Huddinge och Linköping. Skolinspektionen konstaterade bland annat brister i utbildningsstöd och lärlingsplatser.[/ingress]

– Vi delar Skolinspektionens syn och har sedan en tid tillbaka satt in ett kraftfullt åtgärdsprogram för att höja kvalitén i alla delar av skolorna, svarar vd för ThorenGruppen, Hans Aulin.

ThorenGruppen startade sitt nya lärlingsbaserade program för Yrkesgymnasier med skolor i Umeå och Skellefteå 2009. Det var då en helt ny skolform som inte hade getts tydliga normer och ramar för verksamheten.

– Även om de första åren har uppfattats som något av en försöksverksamhet så försvarar vi inte de brister som påpekas. Vi har även haft ledarskapsproblem och i flera fall därmed saknat det fokus som krävs för att utveckla verksamheten åt rätt håll. Vi beklagar detta och har tagit till oss av kritiken. Vi gör nu allt vi kan för att åtgärda problemen, förklarar Hans Aulin.

Skolinspektionen har synat fem Yrkesgymnasier och funnit brister i bl. a. utbildning, ledarskap och tillgång på lärlingsplatser. Skolinspektionens har bara synat och bedömt brister och avvikelser och rapporterar inte godkända områden i sin rapport.

ThorenGruppen har sedan problemen uppmärksammades på Yrkesgymnasiet i Stockholm och Huddinge i februari löst flera av de akuta bristerna, bland annat med lokaler och praktikplatser, men också genomfört en omfattande nyrekrytering, vd, personal- och informationschef, IT-chef, fem rektorer, tre regionchefer och flera behöriga lärare.

– Vi fortsätter nu med att stärka skolornas och gruppens satsning på ett starkt ledarskap och att säkra elevernas utbildning, pedagogiska stöd och lärlingsplatser genom ett nytt kvalitetssystem. Vi ska helt enkelt alltid leverera vad vi lovar, säger ThorenGruppens vd Hans Aulin.

ThorenGruppen har sedan fem år också bedrivit gymnasieutbildning vid Thoren Business Schools, TBS, på flera håll i landet. Dessa skolor har vid många tillfällen fått beröm för sin höga kvalitet.

– Vi kan lära mycket av den verksamheten, nu är målet att höja Yrkesgymnasierna till den kvalitetsnivån, avslutar Hans Aulin.

För mer information, kontakta Christine Rosencrantz, personal- och informationschef ThorenGruppen, 072 – 725 9535

ThorenGruppen driver idag fem Yrkesgymnasier och nio teoretiskt-praktiskt inriktade Business Schools i Sverige. Verksamheten startade 1999 i Umeå. ThorenGruppen AB är ett av Sveriges största och mest expansiva utbildningsföretag med inriktning på lärande och kompetensutveckling på individ- och organisationsnivå. Raja Thorén är VD och ensam ägare. För mer information http://www.thorengruppen.se/.