Temadag med organisationen KRIS på Sollentunas biograf

Temadag med organisationen KRIS på Sollentunas biograf

Biosalongen i Sollentuna var idag alldeles full av Yrkesgymnasiet Sollentunas elever som lyssnade till livshistorierna som medlemmar i organisationen KRIS – Kriminellas Revansch i Samhället – berättade. Idag har vi nämligen haft en temadag som syftar till att öka medvetenheten om drogmissbruk, alkohol, våld och kriminalitet samt inspirera ungdomar att göra bra val i livet.

-Gör man något bra så kommer bra grejer till en. Så är det. Sedan jag valde att sluta med droger, alkohol och begå brott så har jag fått massor av ”sidovinster” som det kallas. Jag har fått fokus i livet, en lägenhet, en tjej, ett jobb, och vänner jag kan lita på. Jag känner trygghet och känner heller inte någon rädsla längre när jag ser poliser, berättar ”J”.

”J” gick med i KRIS för ett år sedan. Tidigare var han tungt kriminell, alkoholist och drogmissbrukare.  Under tiden han satt av sitt senaste fängelsestraff bestämde han sig för att starta på nytt. Efter att ha avtjänat sitt straff fick han så småningom börja praktisera på KRIS. Han gjorde bra ifrån sig och fick därefter jobb på organisationen. Han har med andra ord lyckats skapa sig ett tryggt och rikt liv. Snart ska han också bli pappa.

KRIS är en organisation som bildades år 1997 av 11 personer som valt att sluta med droger, alkohol och/eller kriminalitet. Sedan starten har organisationen växt mycket och bedriver nu också verksamhet i Danmark, Finland, Ryssland och Vitryssland. Deras metod baseras på tolvstegsprincipen. Mottot är hederlighet, drogfrihet, solidaritet och kamratskap.

”T”, medlem i KRIS ungdomssektion, berättar att det alltid går att påverka och förändra sin situation, oavsett hur svårt det kan kännas.

-Jag har ett jobbigt förflutet och kommer från ”dysfunktionella” förhållanden. Men det går inte att lägga skulden på andra. Man gör sina egna val, förklarar hon.

Det kan ibland vara svårt att föreställa sig vad som kan leda till vad.

-Vi hoppas att dagens föreläsningar har gett eleverna en ökad förståelse för vilka negativa konsekvenser droganvändning, kriminalitet och missbruk kan få, hur man kan ta sig ur ett sådant beteende. Vi vill också inspirera och motivera ungdomarna att göra bra val i livet redan nu, säger Margareta Axtelius, rektor på Yrkesgymnasiet Sollentuna.

Dagens föreläsningar är en del av Yrkesgymnasiet Sollentunas långtgående projekt 3D: Droger, Diskussion och Delaktighet som leds av Åsa Thyr, lärare på Yrkesgymnasiet Sollentuna. Skolan har blivit beviljad medel från Yrkesgymnasiets Elevfond för att kunna genomföra detta projekt.

Vill du läsa mer om KRIS ungdomssektion kan du kika in här: http://www.ungakris.se/

Mer information om KRIS för vuxna finner du här:

http://kris.a.se/