Språkintroduktion

Yrkesgymnasiet Göteborg

Har du nyligen kommit till Sverige? Är du redo att börja studera på gymnasiet? Då kan språkintroduktion på Introduktionsprogrammet vara något för dig. På det här programmet fokuserar du på svenska språket. Du förbereder dig för ett nationellt program inom gymnasieskolan,  annan utbildning eller anställningsbarhet.
Här kan du få undervisning i både de grundskoleämnen och de gymnasieämnen du behöver för din fortsatta utbildning eller anställning. Efter att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar dig läggs utbildningen upp baserat på en individuell studieplan. Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg.

ÄMNEN

Vi erbjuder svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, religion, engelska, historia, samt idrott och hälsa. Under nästa läsår kommer vi även kunna erbjuda NO-ämnen.

Vi kommer även ha möjlighet att rikta svenskan mot tex vård- och omsorgsprogrammet och att erbjuda yrkeskurser från detsamma. Vi arbetar med en till en, dvs en elev och en dator eller iPad och undervisningens upplägg kommer att vara individuell för varje enskild elev utifrån underlag och kartläggning vid skolstart. Stöd finns i form av specialpedagog och övrig elevhälsa.

HUR SÖKER DU?

Språkintroduktion söker du via din hemkommuns gymnasieantagning precis som alla andra program, ta gärna kontakt med studievägledaren på din skola för mer information.