Skolstart HT 2013

År 1:

Måndag 19 augusti: Samling på skolan, Stubbengatan 2, kl.10.00. Du kommer att få träffa din mentor för diverse information samt ev. få ut din dator och ditt busskort. Vi håller på till 12.00. Ingen skolmat serveras denna dag. Kom ihåg att komma på Check-in den 12 eller 13 augusti enligt informationen längst ner.

År 2:

Måndag 19 augusti: Samling på skolan kl. 13.00. Utdelning av busskort och schema. Information om höstens blockläsning samt planering av idrotts/friluftsdagarna som kommer att gå av stapeln första veckan. Denna dag håller vi på till 16.00. Det serveras ingen skolmat denna dag.

Vi kommer att ha en hajk, d.v.s. en övernattning i tält/vindskydd. Hajken kommer att ske torsdag-fredag 22-23 augusti. Ni kommer att delas in i matlag, där varje lag ansvarar för inköp och tillagning av frukost och middag. Lunch står skolan för. Se till att du har tillgång till sovsäck, liggunderlag och ev. tält. Vi kommer att planera hajken mer i detalj under första skoldagen måndag 19 augusti.

År 3:

Måndag 19 augusti: APL-dag. Om det är några oklarheter gällande din APL-plats, kontakta yrkesläraren per telefon eller mail under v. 33. Ni som går i år 3 kommer att ha APL-veckor v. 34-36. Därefter kommer ni att komma in till skolan, v. 37, för att påbörja ert gymnasiearbete. Kom ihåg att du måste komma in till skolan och hämta ett nytt busskort. Detta gör du inte på APL-tid, utan du får komma hit efter din APL. Du visar upp ditt gamla busskort för chauffören tills du har fått ett nytt, men som sagt, detta fungerar bara den första månaden.

 

CHECK IN

12 augusti mellan klockan 9.00 och 19.00 eller den 13 augusti mellan klockan 9.00 och 12.00 är du välkommen till skolan med vårdnadshavare för inskrivning på yrkesgymnasiet. Du har via post under sommaren fått en massa information samt blanketter som ska fyllas i – ta med dessa ifyllda och påskrivna när du kommer på check in.