Skolstart HT-17

21/8 klockan 10:00 hälsar vi våra ”ettor” till skolan för introduktion.
Våra elever i årskurs två välkomnar vi tillbaka 21/8 klockan 13:00.