Skolinspektionen kontrollerar alla Yrkesgymnasier

[ingress]Skolinspektionen kommer att genomföra inspektion av samtliga våra Yrkesgymnasier i Thorengruppen. Skolinspektionen ändrade på torsdagen det tidigare beslutet att enbart genomföra fördjupad inspektion i de aktuella skolorna i Stockholm, där en tidigare inspektion uppmärksammat brister.[/ingress]

När inspektionerna ska genomföras har ännu inte meddelats.

– Vi välkomnar Skolinspektionens kontroll av våra Yrkesgymnasier, vi vill givetvis visa att Yrkesgymnasiets verksamhet håller en högre standard än vad vi just nu kunnat visa i Stockholm. Vår ambition är att ständigt förbättra oss och vi tar därför all kritik på största allvar och åtgärdar våra brister så snabbt det går, kommenterar Raja Thorén, ThorenGruppens ägare och vd.

För frågor, vänligen kontakta
Christine Rosencrantz informationschef
072-725 95 35
christine.rosencrantz@thorengruppen.se