Skolinspektionen ger Yrkesgymnasiet Göteborg tummen upp

För två veckor sedan fick lärare och elever ett glädjande besked. Yrkesgymnasiet Göteborg får grönt ljus från Skolinspektionen.
 Vi på YG Göteborg är väldigt glada över Skolinspektionens beslut, säger rektor Janna Krstic.

Den 21 februari besökte Skolinspektionen Yrkesgymnasiet i Göteborg. Under Skolinspektionens förstagångstillsyn granskas bland annat arbetsområden som undervisning och lärande, trygghet och studiero, betygsättning samt extra anpassningar och särskilt stöd. Detta är några av många områden som Yrkesgymnasiet i Göteborg fick godkänt i vid granskningen.

Rektor Janna Krstic och personalen har kämpat hårt och länge för att Yrkesgymnasiet ska uppnå god kvalitet när det gäller utbildning både på APL och i skolan.

– Jag vill även passa på att tacka våra fantastiska handledare ute på praktikplatserna som också arbetar mycket med att lyfta elevernas kunskaper och som har bidragit till det goda resultatet, säger Janna.

Skolan har även flyttat till nya och större lokaler som erbjuder många öppna ytor där elever och lärare kan umgås och prata med varandra.

– Vi är fantastiskt stolta över våra elever och personal som varje dag kommer till skolan med ett leende och med motivation för nya utmaningar, avslutar Janna.