Samverkan med det lokala näringslivet – Yrkesgymnasiet Skellefteå

Samverkan med det lokala näringslivet är viktigt för Yrkesgymnasiet Skellefteå.
Ida Lundgren, näringslivsutvecklare på skolan, har suttit med i stadens BNI-team under två år och har nu fått förmånen att få vara med och leda stans affärsnätverk, BNI.

– För oss är det oerhört viktigt att knyta kontakter, hitta samarbeten och inte minst att hjälpa våra elever att hitta bra praktikplatser. Så det här är ett bra forum för oss att verka i, säger hon.
BNI är världens och Sveriges största affärsnätverk som får affärer och företag att växa. I Skellefteå leder Viktoria Persson, Wiik AB, teamet som teamleader och Ida Lundgren sitter som informatör.

BNI-nätverket består idag av ett 25-tal företag. Av dessa är drygt en fjärdedel direkt sammankopplade med Yrkesgymnasiet.
– Det här är värt massor för oss, inte bara att vi får möjlighet att samverka med yrkesföretag utan också får en möjlighet att bredda vårt varumärke och etablera ytterligare kontakter, berättar Lundgren.
BNI:s koncept bygger på filosofin ”givers gain”, det vill säga om du ger affärer till mig så är jag mer benägen att ge affärer till dig.
– BNI är ett väldigt kostnadseffektivt och strukturerat sätt att nätverka. Några av de ”gains” som Yrkesgymnasiet fått är APL-platser, projekt för eleverna, ökad försäljning av säkerhetsutbildningar och en möjlighet att bygga sitt varumärke bland företag som kanske inte annars skulle veta vad Yrkesgymnasiet är och står för, säger Ida Lundgren.
Yrkesgymnasiet är ett av många gymnasiekoncept hos utbildning- och utvecklingsföretaget Thorengruppen AB. I Skellefteå, med ambitionen att bli 80 000 invånare till år 2030, har det byggts rejält de senaste åren. En byggboom staden inte upplevt sedan början på 90-talet. Den ökade efterfrågan på bostäder har också haft en gynnsam effekt på Yrkesgymnasiet.
– Det är positivt för oss och marknaden för lärlingsplatser är gynnsam just nu vilket öppnar upp stora möjligheter för våra elever i framtiden, säger Lundgren.
Holmlunds Måleri har expanderat rejält de tre senaste åren och ökat antalet anställda från 16 till 40. Andreas Lindkvist, på måleriföretaget, är av många entreprenörer som fått upp ögonen för Yrkesgymnasiet via BNI.
– Samarbetet fungerar väldigt bra. Under de senaste åren har vi haft tre stycken från Yrkesgymnasiet. BNI är en bra mötespunkt och det är till stor del tack vare vårt nätverkande som vi har fått kontakt och hittat ett samarbete, konstaterar han.
Antalet praktikplatser har legat stadigt de senaste åren och just närheten mellan skola och näringsliv är en del av Yrkesgymnasiets koncept där minst hälften av skoltid är på en arbetsplats.
– Därför är företagen i Skellefteå oerhört viktiga för oss och förhoppningsvis är vi lika viktiga för dem, säger Lundgren