Samtliga byggelever på YG Skellefteå besöker Sveriges största hustillverkare Älvsbyhus

Nyligen ansökte YG Skellefteå om medel från Elevfonden för att kunna besöka Sveriges största hustillverkare Älvsbyhus. Eleverna fick följa hela processen från stock till färdigt hus. Älvsbyhus har faktiskt ett eget sågverk bakom husfabriken där de tillverkar allt från lister, panel till reglar. Allt för att ha koll på sina egna kostnader och låga priser till kund.

Syftet med besöket var att eleverna på byggprogrammet skulle få en insikt hur ett modulhus är uppbyggt och hur man tillverkar ett sådant. Kunskapen de får av besöket ska sedan vara till hjälp om de senare ska montera eller renovera/bygga ut ett modulhus som t.ex. Älvsbyhus. Besöket varade i en timme där bland annat fabrikschefen och hans närmaste tog hand om oss.

/Fredrik Lindström, Bygglärare

ske