Så byggde Mattias om en bil till A-traktor på praktiken

Mattias Martikainen går första året på Yrkesgymnasiet i Borås och har sin APL-plats Tonys bil. Redan efter första läsåret har Mattias lärt sig väldigt mycket ute på arbetsplatsen. Han har dessutom hunnit köpa loss en Volvo x70 som han tillsammans med sin handledare byggt om till en A-traktor. 

Hur gick det till när du köpte loss bilen?

– Det började med att företaget hade en bil som hade gått många mil och som var ute på försäljning. Så arbetsplatsen gav förslag om att bygga om bilen till en A-traktor. Jag var med under hela bygget på min APL-plats. När den blev helt klar så köpte jag bilen för det priset den låg ute på nätet, säger Mattias.

Vad fick du lära dig under bygget?

– Jag fick lära mig olika saker, så som att löda säkringar. Överlag har jag lärt mig mycket ute på min arbetsplats. Innan jag började kunde jag lite om mopeder, men nu har jag lärt mig en del om bilar också.

Varför valde du Yrkesgymnasiet Borås som din gymnasieskola? 

– Det var självklart för praktiken, det var det som lockade mig mest. Det är mindre studietid här än på de andra skolorna.

Vad är det bästa med Yrkesgymnasiet Borås?

– Praktiken, man lär sig mycket på arbetsplatsen och behöver inte sitta i skolan hela tiden och plugga.