Rekordhögt söktryck till ThorenGruppens skolor

Söktrycket till ThorenGruppen AB:s gymnasieskolor har slagit nytt rekord. Söksifforna i det preliminära gymnasievalet stannade på en ökning med hela 13 procent jämfört med föregående år:
– Vi visade redan i fjol fantastiska siffror där våra skolor var populärare än någonsin och vi trodde det skulle bli svårt att överträffa i år, säger Joakim Ekblom, CMO, ThorenGruppen.

ThorenGruppen AB med sina 28 gymnasieskolor fördelade på tre olika koncept runt om i Sverige har sedan 2006 haft en stadigt stigande kurva gällande antalet sökande elever. Förra året var ökningen 11 procent och när valet stängdes i år noterades alltså en ökning med hela 13 procent. Glädjande är att samtliga tre gymnasiekoncept ökar; Thoren Business School, Thoren Innovation School och Yrkesgymnasiet. Roligast är ökningen på nysatsningen Thoren Innovation School -Innovationsgymnasiet där ett nytt och omarbetat skolkoncept attraherat och ökat antalet sökande elever med hela 45 procent. Samtliga fem skolor inom området har ökat.
– Det är glädjande att se att vår satsning på idéutveckling som en röd tråd i innovationskonceptet slagit så väl ut. Jag tror en stor orsak till att vi lyckats så bra är att konceptet både blivit tydligare och mjukare vilket passar framtidens elever, säger Joakim Ekblom som också poängterar att ökningen och populariteten bland eleverna för ThorenGruppens skolor avspeglar sig i företagets strävan på att leverera hög kvalitet.
– Vår målmedvetna och långsiktiga strategi med fokus på vårt kvalitetsarbete är också en bidragande orsak till att vi ökar antalet elever för varje år. Vi har väldigt engagerade och duktiga rektorer samt lärare som varje dag bidrar till att utveckla våra framtida elever.