Projektet 3D: Droger, Diskussion och Delaktighet på Yrkesgymnasiet Sollentuna

 

Förra veckan kickstartade vi vårt nya viktiga projekt 3D: Droger, Diskussion och Delaktighet med föreläsningar av KRIS – Kriminellas Revansch i Samhället. Projektet är en långtgående satsning på elevhälsa, trivsel och samhällsansvar. 3D kommer att integreras både i elevhälsan, naturkunskapen och idrottsundervisningen på Yrkesgymnasiet Sollentuna. Skolan har blivit beviljad medel från Yrkesgymnasiets Elevfond för att kunna genomföra detta projekt.

-Just nu fokuserar vi på de två första D:na. Droger och Diskussion. I höst kommer vi att fortsätta med projektet, då några ur personalen kommer att gå en kurs vid Stockholms universitet. Med den som utgångspunkt kommer lärargruppen tillsammans med eleverna sedan att genomföra ett verksamhetsförlagt arbete kring värdegrund och likabehandling. Där bygger vi vidare på det tredje D:et – delaktighet, berättar Åsa Thyr, specialpedagog och projektledare på Yrkesgymnasiet Sollentuna.

Målet är att involvera alla lärare och elever och på så vis tillsammans arbeta aktivt mot gemensamma mål på ett kreativt och roligt sätt.

Vill du höra mer om projektet?Thyr YG Sollentuna

Vänligen kontakta Åsa Thyr, e-post: fornamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se .