Du är anställningsbar som undersköterska direkt efter din utbildning. Möjliga yrken: Undersköterska, eller yrke inom akutsjukvård, öppenvård, psykiatrisk vård, barnsjukvård, hemsjukvård, hemtjänst, förebyggande hälsa, eller vid särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Det här läser du:


Gymnasiegemensamma och programämnen
0
Poäng
Inriktning/Profil
0
Poäng
Individuella val
0
Poäng

Välj 200 poäng valfria kurser

Gymnasiearbete
0
Poäng

Utformas efter din valda inriktning/profil.

 

Notera: utbudet av inriktningar/profiler och kurser kan variera mellan orterna.

 
 

"Det är en härlig känsla att lära sig saker som sen kan hjälpa andra."

Saleh Alhushaishi

Image

Lär dig hjälpa människor på bästa sätt


För vem passar vård- och omsorgsprogrammet?
- Känner du dig socialt kompetent och vill jobba med människor är vård- och omsorgsprogrammet perfekt för dig. Man måste våga ta för sig och samtidigt visa respekt och bemöta patienterna på ett bra sätt.

Vad får du göra på ditt program?
- I skolan får vi öva på det vi ska göra på praktiken. Det kan vara att ta blodprov, linda ben eller hur man kommunicerar med och bemöter de människor vi ska hjälpa. Det teoretiska vi läser är också roligt och spännande, speciellt det om psykologi och psykiatri.

Vad är det bästa med ditt yrke?
- Det bästa är att jag lär mig väldigt mycket hela tiden om hur man ska hantera olika situationer och hur jag kan hjälpa människor på bästa sätt. Det känns bra att veta att jag har en viktig roll i samhället.

Hur är din APL och vad får du göra?
- APL är jättebra, man får känna hur det är på en arbetsplats och man lär sig jättemycket. Arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på vart man är. På ett gruppboende får du till exempel göra olika aktiviteter som att få ut dem i daglig verksamhet. Snart kommer jag att få börja min APL på sjukhuset och det ser jag fram emot.

Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
- Man ska ta eget ansvar och ta till vara på alla chanser man får att lära sig något nytt. Det är en härlig känsla att lära sig saker som sedan kan hjälpa andra.