Praktisk ellära

Om du väljer Yrkesgymnasiets El- och energiprogram kan du bli en professionell och medveten elektriker. Du får lära dig att göra självständiga val – t ex vilket material du ska arbeta med och vilka verktyg som är bäst. Du får också lära dig att planera och utvärdera ditt arbete. Vi ger dig kännedom om hur det fungerar internationellt inom teknologi och arbetsmiljö. Det gör att du i princip kan arbeta över hela världen eftersom svensk utbildning förknippas med ett högt säkerhetstänkande.

malmobild 1

 Kristoffer Sahlin och Sedin Mesic, EE13 på Yrkesgymnasiet Malmö arbetar med praktisk ellära.