Normbrytande dag på Yrkesgymnasiet Malmö

I måndags arrangerade Yrkesgymnasiet Malmö en temadag där man fokuserade på att prata om normer och värderingar i samhället, utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Alla elever från samtliga årskurser och lärare deltog under dagen som var förlagd på Kirsebergs fritidsgård, istället för att vara i vara i de vanliga lokalerna på Yrkesgymnasiet Malmö.

Föreläsare Frida från Malmö Stad, ungdomskommunikatörerna Martin från Byggnads och Linnea från Handels fackförbund var inbjudna och höll i parallella föreläsningar och workshops där det diskuterades frågor om attityd, värderingar, diskriminering och normer. Frågor som vilka rättigheter man har på sin arbetsplats, hur man motverkar orättvis behandling och att tänka kritiskt och ifrågasätta normer. Normer som är oskrivna regler om hur saker och ting ska vara. Det var en intressant dag där alla fick utmana sig själv och våga tänka annorlunda.

Vi passade även på att ställa några frågor till vår rektor Madeleine Fils.

Varför har ni valt att planera denna ämnesöverskridande dag?
– Det är så här att alla skolor arbetar med värdegrund, och det gör naturligtvis vi också. Vi vill skapa en dag där alla årskurser kan arbeta tillsammans, och eftersom man kommit olika långt i sin utbildning, ansåg vi att det var värdefullt att koppla in facket i detta arbete också. Åk 3 eleverna ligger närmare ett arbetsgivarperspektiv och åk 1 ligger närmare skolan i detta arbete, där det är viktigt att skapa en medvetenhet för eleverna.

Ni diskuterade ämnet normer, varför avsatte ni en hel dag för det?
– Därför att normer bygger vårt samhälle, och ska vi till en förändring, måste frågan diskuteras. Hur ser normen ut idag? Ur ett elevperspektiv, vem bestämmer vad som är rätt och fel? Alla förändringar grundar sig i att man vet, vad normen säger idag, för att göra förändringar i framtiden. Vad vill man se mer av i framtiden? Denna frågeställning arbetade vi inför temadagen. Svaret var att man vill se mer mångfald. Media visar på en norm, vilket eleverna vill se en förändring av.

Vad har du som rektor för förväntningar?
– Att det skulle bli en trevlig och givande dag för alla årskurser tillsammans. Det är väldigt sällan som vi är samlade alla elever och lärare på en gång, med tanke på att vi är en skola med lärlingsprogram.

Hur gick dagen?
– Dagen gick väldigt bra, och enligt utvärderingen där 92 elever svarade av 93 utdelade enkäter, fick dagen mycket svar. Medelvärdet var 6,5 av 10-gradig skala. Bäst var att: man fick uttrycka sin åsikt, känslor och lärorikt.

Ska ni fortsätta arbeta med dessa frågor i undervisningen?
– Ja, det ska vi, både i undervisning och i likabehandlingsgruppen för framtida temadagar. Vi vill få in mer mångfald, gällande de sju diskrimineringsgrunderna i vår verksamhet, och gruppen fick många goda idéer för att vidareutveckla detta tema.

Är denna normbrytande dag något återkommande?
– Vi har inte planerat in en återkommande dag ännu eftersom vi först vill utvärdera temadagen, men hoppas att planera in det i undervisning under våren.

 

Vad tyckte eleverna?

Jonathan Olsson, VF13

Varför tror du att ni hade dagen?
– För att lära oss om att respektera varandra i olika situationer.
Vad var det bästa med dagen?
– Att vi fick lära oss att ta hand om varandra väl.
Vad har du tagit med dig?
– Att inte diskriminera och att respektera mina kollegor.

Jack Jönsson, BA14

Varför tror du att ni hade dagen?
– För att få en bättre insyn på hur man kan motverka diskriminering på sin arbetsplats och även utanför arbetet.
Vad var det bästa med dagen?
– Att vi fick lära oss viktig information, exempelvis att diskriminering/kränkning är ett regelbrott.
Vad har du tagit med dig?
– Att bli en bättre människa helt enkelt.

 

Nina Johansson, HA15

Varför tror du att ni hade dagen?
– För att utvecklas och ta väl hand om våra medmänniskor.
Vad var det bästa med dagen?
– Jag tycker att den första föreläsningen var bäst. Hon var en bra talare med ett bra budskap som gjorde att föreläsningen blev intressant.
Vad har du tagit med dig?
– Det mesta tycker jag är självklart men hjälp utav dagen öppnade man ögonen mer för problemen. Jag hoppas verkligen att alla kan ta till sig utav föreläsningarna.

Robin Bergsten, EE14

Varför tror du att ni hade dagen?
– För att lära oss om jämställdhet på arbetsplatser.
Vad var det bästa med dagen?
– Jag tycker att fackets föreläsning var det bästa då de hade bra illustrerande videos.
Vad har du tagit med dig?
– Jag har tagit med mig allt ifrån dagen. Det var en bra dag!