Möt el- och energiläraren Wijdan

Wijdan jobbar som yrkeslärare hos oss på Yrkesgymnasiet Borås inom ämnet el- och energi kopplat till elteknik. Wijdan har en stor erfarenhet från branschen sen innan och sätter alltid eleverna i fokus – här berättar hon mer om Yrkesgymnasiet!

Hej Wijdan! Berätta, vad får eleverna lära sig på dina lektioner?
– De lär sig teoretisk och praktisk kunskap om el, säkerhet och arbetsmiljö, och i enlighet med en lämplig miljö för det.

Vad är det roligaste med att vara yrkeslärare?
 – Att undervisa för elever är något som är intressant för mig, för genom det kan jag överföra min praktiska erfarenhet till dem.

Vad vill du att eleverna har med sig när de tar studenten?
– Eleverna ska vara bekanta med all information och praktisk erfarenhet som kvalificerar dem att arbeta enligt arbetsmarknaden.

Vad är det bästa med att jobba på Yrkesgymnasiet Borås?
– Arbetsmiljön är mycket bra, särskilt mina kollegor och min rektor.

Har du något tips till de elever som nu ska göra sina gymnasieval?
– Jag råder dem som älskar praktiskt arbete att inte tveka! Vi har en lämplig miljö för varje person och vi hanterar varje student efter dennes behov och ger alla hjälp.