Mikaela Nilsson trivs bra på 7-Eleven

Mikaela Nilsson läser Handels- och administrationsprogrammet på Yrkesgymnasiet i Malmö och känner att hon gjorde rätt val av gymnasium. Hon går nu i årskurs 2 och har tidigare haft sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL) på Skopunkten. Nu har hon istället hamnat på 7-Eleven där hon både får stå i kassan samt hjälpa till ute i butiken.
– Jag får göra allt från att stå i kassan till att fylla på ute i butiken, förklarar Mikaela.

Mikaela Nilsson läser andra året på Yrkesgymnasiet i Malmö och trivs så här långt väldigt bra. Varför hon i sitt gymnasieval kryssade i Yrkesgymnasiet i Malmö var för att vi erbjuder minst 50% arbetsplatsförlagt lärande (APL). En annan anledning till att hon hamnade på Yrkesgymnasiet i Malmö var för att det är en liten och familjär skola.
– Jag valde Yrkesgymnasiet i Malmö för att man har minst 50% APL och större chans till jobb direkt efter studenten. Jag tycker att skolan är bra, det är en liten skola så man får den hjälpen som man behöver, berättar Mikaela.

Mikaela tycker om gymnasieskolans upplägg och har under sin APL på både Skopunkten och 7-Eleven fått lära sig en hel del olika saker. På hennes nuvarande APL-plats 7-Eleven trivs hon väldigt bra och får där hjälpa till med det mesta.
– Jag tycker att APL är roligt för man får lära sig på ett helt annat sätt och får en inblick i arbetslivet. Det bästa med 7-Eleven är att det är en liten butik så vi är som en liten familj där. Jag får göra allt från att stå i kassan till att fylla på ute i butiken, berättar Mikaela.

Den största skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet anser Mikaela vara att man nu får läsa något som man själv valt och är därför också mer motiverad. Hon minns tillbaka till när hon skulle göra sitt gymnasieval och vill tipsa de elever som nu står inför sitt val av gymnasium.
– Den största skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet är att man nu pluggar något som man vill och är mer motiverad än i grundskolan. Mitt tips till de elever som nu står inför sitt gymnasieval är att tänka över sitt gymnasieval. Välj inte en skola och linje bara för att ens polare väljer det, utan välj något som passar en själv, förklarar Mikaela.

Även om Mikaela har lite mer än ett års gymnasiala studier kvar är hon väl medveten om vad hon vill hitta på när studentdagen väl är här.
– Mina planer efter studenten är att börja jobba direkt, avslutar Mikaela.