Marco Vega föreläser på Yrkesgymnasiet Malmö om normer och maskulinitet

Marco Vega är sexualupplysare, utbildare och en mycket uppskattad föreläsare. Han har länge varit intresserad av hälsa, fysisk såväl som psykisk, och hur den påverkar våra relationer, intimitet och normer. Här berättar han mer om sitt arbete!

Marco har tidigare jobbat med sexualfrågor under många år i olika roller, bland annat för Malmö stad inom öppenvården. Nyligen föreläste han för personalen på Yrkesgymnasiet i Malmö om maskulinitet och killnormer och han kommer att återkomma ett par gånger till under våren för att prata med våra elever. Vi passade på att ställa tre snabba frågor till Marco!

Vad är effekterna av maskulinitet och killnormer?

– Det kan till exempel handla om ett våldsamt och aggressivt beteende, sexuellt risktagande, brottslighet, lägre självkänsla och sämre studieresultat. Vi ser också negativa effekter på den psykiska hälsan, självmord är vanligare bland män än kvinnor.

Varför är det viktigt att prata om maskulinitet och killnormer i skolan?

– Genom att synliggöra problemet kan man arbeta proaktivt för att ändra beteende och normer. Målet är att förhindra unga människor att hamna i samma situation som många vuxna män i vår generation. På sikt får vi ett tryggare samhälle för alla.

Vad är syftet med dina föreläsningar?

– Att bidra med kunskap och verktyg som pedagoger och elevhälsoteamet kan använda sig av för att skapa en trygg skola. De idéer som jag presenterar kan tillämpas inom alla ämnen som en del av skolans värdegrundsarbete.