Målerielever på YG Umeå skapar glädje på förskola

[ingress]Målerieleverna på Yrkesgymnasiet Umeå fick hjälpa till att ”smycka” och färgmässigt lyfta fram skolgården på förskolan Korallen på Ålidhemsskolan till barnens stora glädje.[/ingress]

Nedan kan ni se resultatet av elevernas arbete.