Lista: Programmen med störst chans till jobb efter studenten

Har du någonsin funderat på vilket gymnasieprogram som med högst sannolikhet leder till jobb direkt efter gymnasiet? Nu behöver du inte spekulera längre – här är programmen som mer eller mindre garanterar jobb, samt medianlönen för alla yrken. Föga förvånande kan du läsa samtliga program som ligger i topp på Yrkesgymnasiet. 

Statistiken är hämtad från Ekonomifaktas Gymnasiepejl och skildrar gymnasieprogrammen och deras etableringsgrad, alltså hur stor del av studenterna på respektive program som fått jobb ett år och tre år efter studenten. 

Gällande etableringsgraden ett år efter studenten ligger fordons- och transportprogrammet i topp, följt av bygg- och anläggningsprogrammet, industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. 

Fordons- och transportprogrammet toppar även listan över etableringsgraden tre år efter studenten. VVS- och fastighetsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet samt industritekniska programmet är de övriga programmen i topp fem. 

“Ett yrkesprogram leder ofta till ett jobb direkt efter studenten och möjligheterna att utvecklas i yrkeslivet är goda. För många kan ett yrkesprogram vara ett bättre val än ett högskoleförberedande program”, skriver Svenskt Näringsliv, som driver Ekonomifakta, på sin hemsida.  

I tabellerna nedan kan du kolla in hur stor del av eleverna som gått det program du är intresserad av som fått jobb ett år respektive tre år efter studenten. Medianinkomsten för respektive program går även att utläsa. Statistiken avseende etableringsgraden ett år efter studenten gäller elever med examensår 2018, och statistiken gällande etableringsgraden tre år efter studenten gäller elever som tog studenten 2016. 


Etableringsgrad samt medianlön för respektive gymnasieprogram i Sverige ett år efter studenten. 


Etableringsgrad samt medianlön för respektive gymnasieprogram i Sverige tre år efter studenten. 

Bara för att ett visst program ligger lågt ned på dessa listor betyder det inte att framtidsutsikterna på utbildningen är dömd. Den förhållandevis låga etableringsgraden på vissa program kan exempelvis förklaras med att många studerar vidare på högskola efter utbildningen. Enligt Ekonomifakta studerade till exempel närmare 80 % av eleverna som gått naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet vidare på universitet eller folkhögskola tre år efter studenten. 

Det som dock är tydligt är att om du vill ha ett jobb snabbt efter gymnasiet ska du välja ett yrkesförberedande program. På Yrkesgymnasiet finns ett stort utbud program – och vi har skolor i hela landet, från Skellefteå i norr till Malmö i söder. På samtliga program förbereds du för arbetslivet, bland annat genom det stora fokuset på praktiskt lärande. Oavsett vilket program du väljer får du vara på en arbetsplats mer än halva gymnasietiden genom APL (arbetsplatsförlagt lärande), något som ger dig ett försprång ut på arbetsmarknaden. Enligt vår senaste mätning fick 9 av 10 elever jobb direkt efter studenten.