Likabehandlingsdag på YG Västerås

På måndag kommer YG Västerås att ha en schemabrytande aktivitet, en likabehandlingsdag. För att stärka samarbetet på skolan kommer dagen att innehålla 4 olika aktiviteter. Där eleverna får ta ställning till värdegrund, likabehandling, regler och förhållningsätt. Dagen börjar 8.30-14.00.