Likabehandling workshop på Yrkesgymnasiet Malmö

Nyligen hölls för andra året i rad en workshop under en hel dag på Yrkesgymnasiet Malmö med temat likabehandling.

Eleverna delades upp i grupper och fick gå runt på olika stationer och göra samarbets- och värderingsövningar samt lyssna på besökare från branschen som pratade om bland annat sina erfarenheter av diskriminering och tuff jargong på arbetsplatserna.

Det är skolans elevhälsoteam som tagit fram upplägget för dagen, bland annat för att eleverna själva önskade att göra aktiviteter som svetsade dem mer samman.

Det genomfördes en liknande dag förra året och både den och den senaste var mycket uppskattad av alla inblandade, elever, personal och branschrepresentanter.